Prifloats logotype

Systempresentation

Enkelhet för sällananvändaren

Sällananvändaren kommer bl a att uppskatta systemets enkla gränssnitt, att det alltid är åtkomligt från vilken som helst Internetuppkopplad dator och möjligheten att automatiskt och omedelbart få mail från systemet om någon respondent är missnöjd eller vill ha kontakt.

Dessutom finns möjligheten att själv på ett enkelt sätt ta fram tabeller och diagram över resultatet av en undersökning, att med det inbyggda färgsignalsystemet snabbt se om målvärden har uppnåtts samt att hjälpen från systemleverantören aldrig är längre borta än ett mail eller ett telefonsamtal till Prifloats support.

Avancerade funktioner för specialisten

Den professionelle undersökaren har i Prifloatsystemet en önskeverktygslåda för sina undersökningar. Avancerat behörighetssystem, flerspråkiga enkäter, möjlighet att kombinera flera olika datainsamlingsmetoder i samma undersökning och en mängd olika frågetyper som täcker de allra flesta behov.

Systemet medger i princip total redigerbarhet av en enkät över tiden utan att tappa jämförbarheten i resultaten. Detta i kombination med den inbyggda tidserien ligger till grund för möjligheten att mäta löpande och att enkelt studera utvecklingen av resultatet över tiden.

Det finns också möjlighet att läsa in känd bakgrundsinformation om varje respondent innan enkäten skickas ut och att låta denna information, i kombination med hur en enskild respondent svarar på enkäten, styra frågeflöden och exakt vilka frågor som visas.

Det inbyggda analysgränssnittet innehåller bland annat kraftfulla funktioner såsom multipla urval, urval baserade på kombination av bakgrundsvariabler och svarsalternativ, jämförelser med mål- och referensvärden samt möjlighet att skapa egendefinierade viktade index.

Kontakta oss för mer information och systemdemo

NCC Property Development

OlleForsberg3_beskuren_270_146”Prifloats mätningar är ett bra hjälpmedel för att prioritera våra resurser och har på ett överskådligt sätt fokuserat på att driva projektet framåt.” Olle Forsberg, Head of Sales and Investments på NCC Building Norway AS

Nyheter
  • Inga nyheter just nu