Prifloats logotype

Funktionalitet

Prifloatsystemet är ett webbaserat undersökningsverktyg som inte kräver någon serverinstallation eller speciellt program. Åtkomligt från varje Internetuppkopplad dator.

Prifloatsystemet

Behörigheter – Mycket stora möjligheter att anpassa olika användares behörighet till vad de ska kunna se och göra i systemet.

Flerspråkiga enkäter – Genom att översätta en enkät kan man, i samma undersökning, samla in data på olika språk och analysera resultatet direkt i programmet.

Redigerbarhet – Skapa och redigera enkäter själv.

Datainsamlingsmetoder – Kombinera olika datainsamlingsmetoder i en och samma undersökning. Välj mellan e-post, web, postal eller telefonintervjuer.

Frågetyper – Sexton olika frågetyper täcker in allt från enkla fritextfrågor till olika typer av betygsfrågor och insamling av numeriska värden.

Förkategorisering – Den information om varje respondent, som i förväg är känd kan läsas in i systemet varvid den följer med som dold bakgrundsinformation och kan användas i analysen.

Löpande mätning – Möjligt att analysera resultatutvecklingen över tiden, även mellan olika mättillfällen. Även möjligt att redigera och komplettera en enkät över tiden utan att tappa jämförbarheten.

Filtrering – Med hjälp av villkor man kan styra så att varje respondent, beroende på hur den är klassificerad eller hur den svarar, endast ser de frågor som är relevanta.

Feedback – Utvalda personer kan automatiskt få signaler i form av varnings- och/eller kontaktmail om någon respondent ger ett lågt betyg på en viktig fråga eller vill ha kontakt.

Visuella signaler – Med möjlighet att ange förväntade målvärden, kopplade till ett visuellt färgsignalsystem skapas tydlighet och översikt.

Bilder i enkäten – Kombinera frågor och svarsskalor med foton och illustrationer. Effektivt exempelvis vid testning av reklamkampanjer etc.

Automatiska påminnelser – Systemet hanterar valfritt antal påminnelser som, med inställbart intervall, automatiskt skickas till dem som inte svarat på en enkät.

Egna index – Möjlighet att skapa och analysera egna viktade index bestående av valda frågor i en enkät.

Analys – Kraftfulla analysmöjligheter av olika kundgrupper, verksamhetsgrenar, frågor etc, både som tabell och olika typer av diagram

NCC Property Development

OlleForsberg3_beskuren_270_146”Prifloats mätningar är ett bra hjälpmedel för att prioritera våra resurser och har på ett överskådligt sätt fokuserat på att driva projektet framåt.” Olle Forsberg, Head of Sales and Investments på NCC Building Norway AS

Nyheter
  • Inga nyheter just nu