Prifloats logotype

Övriga konsulttjänster

Ekonomiska rapporter i all ära men de visar ju egentligen bara historik, hur det har gått. Hur identifierar ni istället vad som skapar framgång, hur mäter ni det och hur använder ni resultatet i förbättringsarbetet? Prifloat erbjuder er ett kraftfullt konsultstöd för mätning och förbättringsarbete!

Utöver de traditionella kund- och medarbetarundersökningar, som de flesta företag någon gång har genomfört, kan mätning av mjuka värden användas i en mängd olika sammanhang då en organisation behöver beslutsunderlag för förändring och utveckling.

Prifloat tillämpar en välstrukturerad modell för genomförande av utredningar och analyser, från initial problemanalys till presentation av åtgärdsförslag och uppföljning av gjorda insatser.

Några exempel på konsultuppdrag som Prifloat genomfört är bl a förbättring av underhållsprocesser inom industrin, analys av hur anställdas arbetssituation förändras p g a nya arbetsformer, analys av hur det interna informationsflödet fungerar i större organisationer, SWOT-analyser, egenrevision åt större företag, hyressättningsenkäter åt allmännyttan, mätning av kommunalteknisk verksamhet (VA, Avfall, El, Fjärrvärme) åt ett 40-tal kommuner samt analys av olika typer av interna processer.

Lång erfarenhet från mätning och förändringsarbete inom många verksamheter, effektiva verktyg och hög kompetens borgar för att Prifloat är den konsultpartner ni behöver för att mäta och utveckla er verksamhet.

 

Kontakta oss för mer information

NCC Property Development

OlleForsberg3_beskuren_270_146”Prifloats mätningar är ett bra hjälpmedel för att prioritera våra resurser och har på ett överskådligt sätt fokuserat på att driva projektet framåt.” Olle Forsberg, Head of Sales and Investments på NCC Building Norway AS

Nyheter
  • Inga nyheter just nu