Fånga marknadens uppfattning av ert varumärke med hjälp av Prifloat Varumärkesundersökning

Hur kända är ni bland dem som ni vill ha som kunder? Hur bedömer de er jämfört med era konkurrenter? Tillhör ni dem som era potentiella kunder spontant vänder sig till med en förfrågan? En varumärkesundersökning kan ge er svaren.

David Hofverberg

nya affärer varumärkesundersökning

Vår lösning

Att mäta varumärkets viktigaste dimensioner

Vår modell för varumärkesundersökning fångar de dimensioner som har stark påverkan på marknadens uppfattning av varumärket och även i jämförelse med konkurrenter.

Vi har samlat dessa inom områdena Kännedom, Laddning, Positionering, Kvalitetsomdömen och Köpvilja. Frågor skapas även utifrån er verksamhets behov för att fånga essensen av ert varumärke. Dessa frågor kan exempelvis omfatta rangordning av faktorer som är viktigast vid val av leverantör eller fånga in attityden för ert varumärke i jämförelse mot en specifik konkurrent.

Att förstå vad som driver varumärkets olika dimensioner

En analys av undersökningens resultat kommer att bl.a. att ge er följande underlag:

  • En kartläggning av varumärkeskännedom och upplevelsen kopplat till varumärket
  • Kännedom om faktorer som har en positiv påverkan på varumärket
  • Insikter om varumärkets styrkor och svagheter

Att få hjälp med att ta jobbet vidare

Utöver presentation för ledningsgrupp i syfte att ge en tydlig bild och förståelse av varumärkesundersökningens resultat stöder vi er vidare genom att:

  • Förankra resultatet i organisationen hos chefer eller medarbetare
  • Ledning av workshops alternativt fokusgrupper för att ta fram områden och aktiviteter för vidare utveckling