Vi skapar mätbarhet som ger insikter med hjälp av mjuka och hårda mått.

För utveckling baserat på fakta.

Prifloat har sedan 2002 framgångsrikt hjälpt företag och organisationer inom olika branscher med att kartlägga deras verksamheter genom mätning. Genom att identifiera vad som skapar framgång, skapa mätbarhet och använda detta i förbättringsarbetet har vi både utifrån kundanpassade mätningar och etablerade koncept levererat beslutsunderlag och hjälpt verksamheter i utveckling.

Våra koncept