Prifloats logotype

Marknadsundersökningar

Hur kända är ni egentligen bland dem som ni vill ha som kunder? Hur bedömer de er jämfört med era konkurrenter? Tillhör ni dem som era potentiella kunder spontant vänder sig till med en förfrågan? En varumärkesundersökning från Prifloat kan ge er svaren.

Med tanke på hur viktigt det är att ett varumärke är välkänt och positivt laddat på marknaden är det fortfarande förhållandevis få företag som låter mäta sitt varumärke. Det är synd tycker vi, särskilt då det inte är så krångligt som det kanske låter.

Prifloat erbjuder mätningar av varumärkets två viktigaste dimensioner; kännedom och laddning.

Kännedomsmätningen, ”Rank of Mind”, mäter i vilken grad varumärket finns i målgruppens medvetande. Den fångar även hur kännedomen om varumärket står sig jämfört med konkurrerande varumärken.

Mätning av varumärkets laddning, ”Brand discriminator”, ger svaret på hur varumärket uppfattas och vad det associeras med, jämfört med konkurrenterna; viktig information i arbetet med att identifiera möjliga och attraktiva varumärkespositioner på marknaden.

Lång erfarenhet från mätning av många verksamheter, effektiva verktyg och hög kompetens borgar för att Prifloat är den partner ni behöver för att mäta och utveckla ert varumärke.

 

Kontakta oss för mer information

NCC Property Development

OlleForsberg3_beskuren_270_146”Prifloats mätningar är ett bra hjälpmedel för att prioritera våra resurser och har på ett överskådligt sätt fokuserat på att driva projektet framåt.” Olle Forsberg, Head of Sales and Investments på NCC Building Norway AS

Nyheter
  • Inga nyheter just nu