Prifloats logotype

Leverantörsutvärdering

Tuffa krav på era leverantörer, helt naturligt, men hur fungerar ni själva i beställarrollen? Vilka förutsättningar ger ni era leverantörer att leverera på topp och i vilken mån ger ni dem konstruktiv feedback som underlag för att förbättras? Prifloat ger er stöd för utveckling av leverantörsrelationer!

En organisations strategiska leverantörer av produkter och tjänster har stor påverkan på verksamheten.

Faktorer såsom levererade produkters och tjänsters kvalitet, relationen mellan leverantör och kund, leveranstider, leverantörens utvecklingsbenägenhet etc är viktiga och mätbara.

Genom att ni som kund tar ansvar för genomförande av dessa leverantörsutvärderingar, och återkopplar resultatet till leverantörerna, skapas ett positivt förändringstryck på leverantörsledet.

Omvänt gäller att ni som kund kan bidra till att skapa rätt förutsättningar för leverantören att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Det kan därför vara klokt att också bjuda in era leverantörer att utvärdera er beställarkompetens.

Lång erfarenhet från mätning av många verksamheter, effektiva verktyg och hög kompetens borgar för att Prifloat är den partner ni behöver för att mäta och utveckla era leverantörsrelationer.

 

Kontakta oss för mer information

NCC Property Development

OlleForsberg3_beskuren_270_146”Prifloats mätningar är ett bra hjälpmedel för att prioritera våra resurser och har på ett överskådligt sätt fokuserat på att driva projektet framåt.” Olle Forsberg, Head of Sales and Investments på NCC Building Norway AS

Nyheter
  • Inga nyheter just nu