Prifloats logotype

Systempresentation – BPM

Systemet_150413

 

Funktionalitet

Anledningen till kraven på ny funktionalitet var enkel. Det fanns och finns inget annat system på marknaden som är anpassat för att mäta effektiviteten i byggprocessen och arbeta med förbättringsarbete under pågående projekt. Därför krävdes nytänkande.

Den ena utgångspunkten för hur BPM-systemet skulle konstrueras var anpassningen till hur ett byggprojekt är strukturerat, vilka parter som är involverade samt rollfördelning och skeden i projektet. Den andra utgångspunkten var den forskningsbaserade modellen för vad och hur man ska mäta ett byggprojekt.

Effektivitet

Målet var inte bara att göra det möjligt att mäta byggprojekt, det skulle vara möjligt att mäta det så kostnadseffektivt som möjligt. BPM-systemet innehåller därför en mängd bakomliggande funktioner som gör det möjligt för Prifloat att på ett snabbt och effektivt sätt leverera mätningar anpassade till det specifika projektets förutsättningar.

Involvering

BPM-systemet erbjuder ett kundgränssnitt där Prifloats kund kommer åt sina egna projekt, själv kan utföra vissa aktiviteter samt analysera mätresultaten. Systemet innehåller även ett påminnelsesystem som automatiskt kommunicerar med utvalda personer i projektledningen.

Detta gör att BPM-systemet blir mer än bara en del av ett konsulterbjudande. Det blir ett verktyg för att involvera projektledningen i mätningen av projekten där de själva kan följa utvecklingen, studera resultaten, reflektera och fördjupa sin projektinsikt.

Jämförbarhet

På forskningsstadiet gick Byggprocessmätning™ under arbetsnamnet Best Practice Project. Den centrala tanken var att kunna mäta byggprojekt på ett enhetligt sätt så att de skulle gå att jämföra, och också kunna identifiera ett Best Practice väl fungerande projekt.

I BPM-systemet är detta verklighet idag. All data samlas i en nationell referensdatabas där det är möjligt att jämföra sitt projekt med snittet för andra liknande (dock anonymiserade) projekt. Det finns även möjlighet att jämföra sitt projekt med Best Practice, profilen för ett väl fungerande projekt, statistiskt beräknat på data från mer än hundra mätta byggprojekt.

Säkerhet

Informationen om hur ett projekt fungerar och hur olika parter presterar kan i någon mån sägas utgöra affärskritisk data. Den betalande kunden äger insamlat data i systemet och modern säkerhetsteknik minimerar risken för att den ska hamna i orätta händer.

Webbtjänsten är säkerhetscertifierad med s k SSL-certifikat och all dataöverföring sker krypterad. Individuell lösenordshantering tillämpas.

 

Kontakta oss för mer information och systemdemo

NCC Property Development

OlleForsberg3_beskuren_270_146”Prifloats mätningar är ett bra hjälpmedel för att prioritera våra resurser och har på ett överskådligt sätt fokuserat på att driva projektet framåt.” Olle Forsberg, Head of Sales and Investments på NCC Building Norway AS

Nyheter
  • Inga nyheter just nu