Prifloats logotype

Tjänster & Verktyg

Mätbarhet är grunden till utveckling och förbättring

Vi hjälper dig ta reda på vad era kunder värderar högst, vad medarbetarna anser om sin arbetssituation, vad leverantörerna anser om er som beställare och mycket, mycket mer…

Talesättet “If you can´t measure it, you can´t manage it” är lika sant oavsett om vi talar om utveckling av interna processer i en verksamhet, relationerna med medarbetare, kunder och samarbetspartners, eller utveckling av ett företags marknadskommunikation och försäljning.

Till vänster i menyn hittar du de tjänster vi främst jobbar med, men vi tar oss an många olika typer av uppdrag. Du är välkommen att höra av dig.

Priflot

Kundundersökningar

Hur säkerställer ni att alla i organisationen levererar på topp inom de områden era kunder värderar högst? Hur fångar ni...

Priflot

Medarbetarundersökningar

Hur involverar ni medarbetarna i er verksamhetsutveckling? Hur...

Blomtuss_270_146

Marknadsundersökningar

Hur kända är ni egentligen bland dem som ni vill ha som kunder? Hur bedömer de...

Lime_270_146

Leverantörsutvärdering

Tuffa krav på era leverantörer, helt naturligt, men hur fungerar ni själva i beställarrollen? Vilka...

Priflot

Löpande leveransuppföljning

Anser ni att det är viktigt att fånga upp negativa avvikelser från kunder i nära anslutning till leveransen...

Priflot

Byggprocessmätning™

Byggprocessmätning™ är samlingsnamnet på en modell, verktyg och arbetssätt för att mäta och förbättra byggprocessen under pågående projekt.

Priflot

Övriga konsulttjänster

Hur identifierar ni istället vad som skapar framgång, hur mäter ni...