Prifloats logotype

Om oss

Maskros blå_270_146_2Prifloat är ett konsultbolag inom verksamhetsutveckling och förändringsledning.

Vi analyserar våra kunders verksamhetsprocesser, synliggör förbättringsområden, levererar beslutsunderlag och hjälper dem effektivisera sin verksamhet. Detta har vi gjort framgångsrikt sedan 2002 och är idag ett av nordens främsta företag inom processutveckling baserad på mätning av mjuka parametrar.

Vi är verksamma inom ett flertal branscher, varav byggbranschen är den största. Under det senaste året har vi sett en kraftig tillväxt inom vår Byggprocessmätningoch vi arbetar nu med ett flertal av de stora aktörerna inom byggsektorn. 

Vårt egenutvecklade och vetenskapligt validerade verktyg i kombination med vår konsultmetodik synliggör konkret orsaken till varför kundens byggprojekt fungerar bra eller dåligt. Detta ger kunden en unik möjlighet att i tid rätta till och förbättra vilket sparar pengar och bygger en förbättringskultur. De kunder som valt att pröva oss har valt att stanna som kunder, samt utöka samarbetet med oss. Vi hade inte kunnat få ett finare kvitto på vårt arbete!