Prifloats logotype

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev maj 2016

5 maj, 2016

Prifloat får stororder från Trafikverket Trafikverket har gett konsultföretaget Prifloat i uppdrag att etablera en ny modell för att mäta och förbättra järnvägsunderhållet. Uppdraget gäller hela det svenska järnvägsnätet och leder till att Prifloat anställer fler förbättringsledare. – Det här är verkligen en prestigeorder för oss, och vi ser en stor möjlighet att skapa nytta i en samhällskritisk sektor, säger Thomas Samuelsson på Prifloat. Nytänkande för svenskt järnvägsunderhåll Prifloats uppdrag benämns Underhållsindex Järnväg, omfattar landets alla underhållskontrakt och pågår...

Läs mer

Nyhetsbrev december 2015

17 december, 2015

200 projekt mätta med Byggprocessmätning™! Trafikverkets järnvägsprojekt Ängelholm-Helsingborg, Romares väg, är projekt nr 200 som mätts med Byggprocessmätning™. Ökad förståelse för varandra i projektet och underlag för förbättringsarbete, är några av fördelarna som Byggprocessmätning™ ger menar projektledaren Maria Wedin. Den vetenskapliga forskningsbakgrunden, specialutvecklade mätverktyg och väl utarbetade arbetssätt har hittills tillämpats i 200 byggprojekt och fler än 17 000 personer har medverkat i mätningarna! Byggprocessmätning™ har därmed på allvar etablerat sig som branschstandard för att mäta hur väl byggprojekt fungerar....

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015

20 maj, 2015

SWECO och Prifloat mäter kundnöjdhet i ett femtiotal kommuner Ett av SWECO Environments uppdrag är att utveckla kommunalteknisk verksamhet. Som samarbetspartner har man valt Prifloat för att mäta kundnöjdheten i ett femtiotal svenska kommuner gällande avfall, vatten och avlopp. Totalt distribueras drygt 20 000 enkäter, vilket troligen gör attitydundersökningen till en av de större i landet. “Tillsammans med Prifloat har vi utvecklat nyckeltal för kundnöjdhet.” Mätningarna ger kommunerna möjlighet att jämföra sig med och lära av varandra. Dessutom bidrar...

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015

18 mars, 2015

WSP och Prifloat tecknar samarbetsavtal Prifloat har tecknat ett samarbetsavtal med WSP – ett av världens största teknikkonsultföretag med 31 000 anställda och verksamhet i större delar av världen. – För oss innebär samarbetet en unik möjlighet att höja vår kapacitet och kompetens, och ytterst erbjuda våra kunder ett ökat mervärde, säger Jan-Erik Palmblad, regionchef WSP Management. Avtalet innebär att WSP kommer att erbjuda Byggprocessmätning™ till sina kunder. Byggprocessmätning™ innefattar en vetenskapligt underbyggd och statistiskt validerad modell, webbaserade verktyg...

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

16 december, 2014

Välkommen till nya Prifloat! Premiär för Prifloats nya hemsida! Syftet är att skapa en samlad bild av det breda utbudet av undersöknings- och managementtjänster där faktabaserat förbättringsarbete är den gemensamma nämnaren! – Tidigare hade vi en hemsida för Prifloats uppdragsverksamhet och en för Byggprocessmätning™. Vår nya hemsida ersätter båda dessa och ger en samlad bild av hela vår verksamhet. Prifloat har i över tio år erbjudit bl a högkvalitativa marknads-, kund- och medarbetarundersökningar. Men många kunder känner bara Prifloat...

Läs mer