Prifloats logotype

Nytta för verksamheten

”Det du inte kan mäta kan du inte heller styra” brukar man säga. Varje företag i byggbranschen som på allvar vill arbeta med strukturerat förbättringsarbete behöver mäta för att kunna styra. Med Byggprocessmätning™ skapar ni mätbarhet – nyckeln till effektivare byggprojekt

Hur ska en organisation som inte mäter kunna sätta tydliga mål och verifiera om man blir bättre eller sämre? Hur ska en organisation som inte mäter kunna jämföra sina projekt med branschen i övrigt? Hur ska de kunna identifiera de goda exemplen och lära av dem? Mätning är en förutsättning för bra styrning!

Minska felkostnaderna och öka produktiviteten

De flesta bedömare är överens om att det finns stora vinster att hämta, för alla parter, om planering och styrning av byggprojekten förbättras. Forskarna nämner ofta en förbättringspotential på 25-35% varav huvuddelen klassas som kvalitetsbristkostnader och icke värdeskapande arbete. Hur ”hittar” man då dessa förbättringsområden?

Synliggör förbättringsområden

Nyckeln är att problem måste synliggöras för att kunna åtgärdas. Ett sätt att göra detta är att mäta, identifiera förbättringsområden, åtgärda och följa upp. Mätningarna blir på så sätt basen i förbättringsarbetet, det gemensamma lärandet och erfarenhetsåterföringen. Det blir ett medel att metodiskt arbeta med att minska felkostnaderna, effektivisera byggprocessen, öka produktiviteten och öka måluppfyllelsen. På sikt bidrar det till att identifiera de bästa arbetssätten och utveckla Best Practice för varje organisation.

Enkla verktyg för alla typer av projekt

Byggprocessmätning™ innefattar modeller, verktyg och arbetssätt för byggrelaterade företag som vill effektivisera sina byggprojekt. Stor vikt har lagts vid att mätningarna ska vara enkla och kostnadseffektiva att genomföra, passa både små och stora projekt, samt att mätresultaten ska stödja förbättringsarbetet på såväl projekt- som organisationsnivå.

Ett enhetligt sätt att mäta skapar förutsättning för benchmarking där företag och organisationer kan lära av varandra. Byggprocessmätning vilar på vetenskaplig grund. Verktyg och arbetssätt har förenklats och vidareutvecklats i nära samarbete med företag i byggbranschen

Kontakta oss för mer information

NCC Property Development

OlleForsberg3_beskuren_270_146”Prifloats mätningar är ett bra hjälpmedel för att prioritera våra resurser och har på ett överskådligt sätt fokuserat på att driva projektet framåt.” Olle Forsberg, Head of Sales and Investments på NCC Building Norway AS

Nyheter
  • Inga nyheter just nu