Prifloats logotype

Modellen

Byggprocessmätning™ härleds från ett antal drivkrafter och kritiska framgångsfaktorer (KFF:er) för väl fungerande byggprojekt som definierades i den bakomliggande forskningen.

Illustr BPI t nyhetsbrevDessa drivkrafter och framgångsfaktorer operationaliserades till mått som mäts med hjälp av enkäter i det som kallas Byggprocessmätning™ i projekten. Måtten har sedan år 2009 utvecklats och förfinats tillsammans med kunder i skarpa projekt.

Mätmodellen är statistiskt validerad och har en förklaringsgrad på 75% vilket innebär att modellen till ungefär 75% kan förklara variationerna i hur väl ett projekt upplevs fungera. De 25 frågor som ingår i Byggprocessmätning™ är grupperade i åtta s k indikatorer.

Dessa indikatorer bildar tillsammans det som kallas ByggProcessIndex (BPI) vilket är ett viktat sammanfattande mått på hur väl processerna i ett projekt fungerar. Såväl de åtta indikatorerna som det sammanvägda BPI är lämpliga att använda som nyckeltal för byggprojekt.

 

NCC Property Development

OlleForsberg3_beskuren_270_146”Prifloats mätningar är ett bra hjälpmedel för att prioritera våra resurser och har på ett överskådligt sätt fokuserat på att driva projektet framåt.” Olle Forsberg, Head of Sales and Investments på NCC Building Norway AS

Nyheter
  • Inga nyheter just nu