Prifloats logotype

Arbetssättet

Byggprocessmätning™ stimulerar ett strukturerat förbättringsarbete i byggprojekt. Arbetet kan delas in i fyra steg:

Förbättringscirkel

1. Synliggör – Mät och synliggör styrkor och svagheter i processerna med hjälp av Tempmätning av processer och mål. Analysera resultatet via det webbaserade BPM-systemet sam resultatrapporter i PPT-format.

2. Reflektera – Analysera framgångsfaktorer och förbättringsområden vid Förbättrings- och Erfarenhetsworkshops. Planera förbättringsåtgärder och dokumentera erfarenheter och lärdomar.

3. Kommunicera – Kommunicera resultat, reflektioner och beslut samt sprid de goda exemplen efter workshop med hjälp av återkopplingsbrev, erfarenhetsrapport och PPT-presentation som stöd för intern presentation och diskussion

4. Agera – Driv aktivt förbättringsarbete genom att adressera, genomföra och följa upp förbättringsaktiviteter under projektets gång

NCC Property Development

OlleForsberg3_beskuren_270_146”Prifloats mätningar är ett bra hjälpmedel för att prioritera våra resurser och har på ett överskådligt sätt fokuserat på att driva projektet framåt.” Olle Forsberg, Head of Sales and Investments på NCC Building Norway AS

Nyheter
  • Inga nyheter just nu