Prifloats logotype

Leverantörsutvärdering

Utvärdera era leverantörers prestationer och ge dem konstruktiv feedback som stöd för att höja kvaliteten på sin leverans.

Många företag och organisationer är kraftigt leverantörsberoende och kräver hög kvalitet på levererade produkter och tjänster. Många leverantörer efterfrågar i sin tur tydliga krav och bättre återkoppling från sina beställare.

Med Leverantörsutvärdering får ni som beställare möjlighet att utvärdera era leverantörers prestation på ett effektivt och enhetligt sätt.

Utvärderingsresultaten kan enkelt återkopplas till leverantörerna. Detta ger er möjlighet att medverka i era leverantörers förbättringsarbete och påverka kvaliteten på kommande leveranser.

 

 Kontakta oss för mer information

NCC Property Development

OlleForsberg3_beskuren_270_146”Prifloats mätningar är ett bra hjälpmedel för att prioritera våra resurser och har på ett överskådligt sätt fokuserat på att driva projektet framåt.” Olle Forsberg, Head of Sales and Investments på NCC Building Norway AS

Nyheter
  • Inga nyheter just nu