Prifloats logotype

Kompletterande tjänster

Utifrån behov av att mäta, analysera och ge olika parter feedback i ett byggprojekt har det inom ramen för Byggprocessmätning™ utvecklats kompletterande tjänster som levereras av Prifloat.

Alla mätresultat finns tillgängliga för er som kund i det webbaserade system som kallas BPM-systemet, via lösenordsskyddad inloggning.

40819882_270x146

Leverantörsutvärdering

Leverantörsutvärdering ger beställaren möjlighet att utvärdera sina leverantörers prestation på ett effektivt och enhetligt sätt.

råg2_270_146

Kund-/brukarnöjdhetsmätning

Prifloat erbjuder en specialanpassad mätning av kundnöjdhet relaterad till genomförande av byggprojekt.