Prifloats logotype

Byggprocessmätning™

Byggprocessmätning™ är samlingsnamnet på en modell, verktyg och arbetssätt för att mäta och förbättra byggprocessen under pågående projekt.

Byggprocessmätning™ innefattar en vetenskapligt underbyggd och statistiskt validerad modell, webbaserade verktyg samt konsultstöd för att genomföra mätningar, analysera mätresultaten och strukturera förbättringsarbetet i projekten.

Syftet är att stimulera en effektivare byggprocess, högre måluppfyllnad och bättre projektekonomi i projekten.

Verktyg och tjänster har paketerats för att ge projektorganisationer stort stöd, till liten egen arbetsinsats, i sitt sätt att driva och styra sina projekt samt förbättra sina byggprocesser.

 

Kontakta oss för mer information

Priflot

Processmätning

Processmätningen levereras som en komplett lösning   där Prifloat genomför och levererar mätning av hur byggprocessen och målstyrningen i projekt...

Blad_270_146

Förbättrings- /erfarenhetsworkshop

Workshopen leds av Prifloats processledare med fokus på att identifiera lärdomar och förbättringsområden.

Priflot

Kompletterande tjänster

Som ett komplement till Byggprocessmätning™ erbjuder Prifloat bl a Leverantörsutvärdering, Feedback till beställare samt Kund-/brukarmätning för...