Prifloats logotype

Byggprocessmätning™

Byggprocessmätning™ är samlingsnamnet på en modell, verktyg och arbetssätt för att mäta och förbättra byggprocessen under pågående projekt.

Byggprocessmätning™ innefattar en vetenskapligt underbyggd och statistiskt validerad modell, webbaserade verktyg samt konsultstöd för att genomföra mätningar, analysera mätresultaten och strukturera förbättringsarbetet i projekten.

Syftet är att stimulera en effektivare byggprocess, högre måluppfyllnad och bättre projektekonomi i projekten.

Verktyg och tjänster har paketerats för att ge projektorganisationer stort stöd, till liten egen arbetsinsats, i sitt sätt att driva och styra sina projekt samt förbättra sina byggprocesser.

 

Kontakta oss för mer information

31289929_270x146

Processmätning

Processmätningen levereras som en komplett lösning   där Prifloat genomför och levererar mätning av hur byggprocessen och målstyrningen i projekt...

Blad_270_146

Förbättrings- /erfarenhetsworkshop

Workshopen leds av Prifloats processledare med fokus på att identifiera lärdomar och förbättringsområden.

41248932_270x146

Kompletterande tjänster

Som ett komplement till Byggprocessmätning™ erbjuder Prifloat bl a Leverantörsutvärdering, Feedback till beställare samt Kund-/brukarmätning för...