Prifloats logotype
Priflot

Byggprocessmätning™

Hur fungerar er byggprocess och målstyrningen i projektet ni genomför? Prifloat hjälper er att mäta för att få mer effektiva projekt. Ni får en j...

Mer om Byggprocessmätning >>

Lime_270_194

Medarbetarundersökningar

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att få den bästa arbetskraften. Vi hjälper er att få viktig information från medarbetarna för a...

Mer om medarbetarundersökningar >>

Priflot

Kundundersökningar

Vi vill hjälpa dig att tidigt fånga upp kundernas omdömen och vad de värderar högst. Detta kan ge värdefull information och få kontroll på era pr...

Mer om kundundersökningar >>

Konsulttjänster, processmätningar m.m. Läs mer »

Kunskap att förbättra verksamheter

Vi är ett konsultföretag som arbetar med verksamhetsutveckling och förbättringsarbete kopplat till att undersöka projekt, processer, leverantörer, medarbetare m.m.  Vi vill arbeta nära våra kunder, förstå deras verksamhet, synliggöra förbättringsområden så att vi på bästa sätt kan förbättra och effektivisera verksamheten.

Vi har lång erfarenhet av att mäta verksamheters mjuka värden såsom exempelvis ledarskap, kommunikation, arbetssätt, samverkan, attityd och inställning dvs. viktiga faktorer för framgång. Med utgångspunkt i både hårda och mjuka mått – de hårda för att beskriva nuläget och de mjuka för att förklara varför – genomförs kunduppdragen utifrån ett helhetsperspektiv där prioriterade förbättringsområden och styrkor lyfts fram.

Ta kontakt med oss och diskutera hur vi kan hjälpa din organisation!

Nyheter
  • Inga nyheter just nu

Våra kunder

Förbättringsarbetet börjar här

Kontakta oss »